Ai là người thay vị trí ông Nguyễn Xuân Anh?

Thời sự 24h

Theo VTC 00:05 25/11/2017

Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu, Chủ tịch HĐND thành phố với ông Nguyễn Xuân Anh đã được HĐND Đà Nẵng thông qua. Ai sẽ là người thay thế vị trí Chủ tịch còn trống này?