ICTnews:10 năm đồng hành cùng ICT Việt Nam

Công nghệ

PV 12:39 16/05/2017

10 năm hoạt động của ICTnews cũng là 10 năm đồng hành cùng sự phát triển của lĩnh vực CNTT -TT Việt Nam, là 10 năm triển khai Luật CNTT và các chính sách của Đảng và Nhà nước.