Ăn gì ở đâu: Trải nghiệm "tào phớ Singapore" Beancurd ở Hà Nội

Ăn chơi

Vân Trang - Song Hà - Gia Huy 23:00 05/07/2017

Cùng Infonet trải nghiệm "tào phớ Singapore" Beancurd ở Soya Garden để xem có sự khác biệt như thế nào so với tào phớ truyền thống.