Cách nhận biết thịt lợn có thuốc ăn thần, chất tạo nạc

Cộng đồng

Theo VTC 22:32 02/10/2017

Thịt lợn bẩn rất khó để phân biệt bằng mắt thường. Tuy nhiên, thịt lợn có thuốc an thần thường đỏ tươi hơn do khi giết thịt, tiết lợn được giữ lại nhiều trong các tế bào thịt.