Cách xử trí khi bị hiểu nhầm bắt cóc trẻ em

Cộng đồng

Theo VTC 14:02 11/08/2017

Bị hiểu nhầm, đặc biệt là đối mặt với một đám đông kích động vì hiểu nhầm là hết sức nguy hiểm. Nhiều trường hợp vì bị hiểu nhầm là tội phạm mà bị đánh dẫn tới thương tích, tài sản bị hủy hoại... Làm thế nào để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này ?