Cặp đôi Quảng Trị "gây sốt" vì trai tài gái sắc xứng đôi

Cộng đồng

16:00 07/08/2017

Chàng trai gây bất ngờ khi 10 tuổi đã biết làm hầu như hết việc nhà.