Câu nói "cắn nhau như chó với mèo " quả không sai

Cộng đồng

PD 06:30 03/08/2017

Chó, mèo cắn nhau và những cuộc chiến chưa có hồi kết.