Cây cảnh có độc cần tránh dịp Tết

Cộng đồng

Theo VTC 13:30 15/02/2018

Năm mới, xuân về, trăm hoa đua nở, nhiều gia đình mua nhiều loại cây cảnh về trang trí Tết. Thế nhưng, nhiều loại hoa tuy đẹp lại độc, mọi người nên hết sức cẩn thận khi bày trong nhà