Cười không nhặt được mồm với những chú tắc kè thích mua vui cho thiên hạ

Cộng đồng

PV 07:47 16/09/2017

Đây là sự đáng yêu mà tắc kè có được chứ không hề đáng sợ như bề ngoài của chúng.