Đàn ông ế vợ: Mối nguy hại của cả Châu Á

Cộng đồng

Theo VTC 23:15 07/10/2017

Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế học và an ninh, tình trạng gia tăng số lượng những người đàn ông ế vợ sẽ dẫn tới tình trạng xấu cho cả nền kinh tế và bùng phát nhiều tệ nạn xã hội.