Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2017 online

Cộng đồng

Anh Hào (Tổng hợp) 14:53 10/07/2017

Vì chỉ được thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2017 một lần nên thí sinh và người nhà thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời phải tương đối thành thục các thao tác đổi nguyện vọng 2017 trên mạng.

Có thể bạn thích?