Người thường xuyên nhậu cần biết rằng rượu là nguyên nhân trực tiếp gây 7 loại ung thư

Cộng đồng

Anh Hùng 17:07 09/01/2018

Thật nguy hiểm khi rượu gây ra 7 loại ung thư, chính vì thế hãy học cách để giảm dần lượng tiêu thụ rượu trong cuộc sống hằng ngày bởi phòng bệnh hơn chữa bệnh.