Những con vật lười nhất quả đất, mặc kệ cả thế giới

Cộng đồng

12:00 05/08/2017

Con người và nhiều loài động vật khác, ai cũng có những lúc muốn làm biếng, muốn ngủ nướng mặc kệ cuộc đời trôi ngoài kia.