Những điều đại kỵ khi cúng ông Công, ông Táo mà nhiều gia đình hay mắc phải

Cộng đồng

PHÚC MAN 17:12 06/02/2018

Lễ cúng ông Công ông Táo hàng năm là một tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời ở nước ta. Tuy nhiên, cúng sao cho đúng và cúng sao cho vừa thì hiện nay rất nhiều gia đình chưa hẳn đã làm đúng.

Có thể bạn thích?