Phận người ngọn đèn trước gió

Cộng đồng

Khởi Nguyên 00:00 09/09/2017

Tôi và anh em trong đoàn thấy xót thương phận người phận đời. Nhưng hai cụ luôn lạc quan giữ cho mình một cái chất của người phụ nữ Việt Nam, lam lũ nhưng không chịu khuất phục số phận. Trong hoàn cảnh này, nghèo nhưng không hèn....