Xúc động giây phút em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ

Cộng đồng

PV 14:30 14/07/2017

Video giây phút xúc động khi em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ.