Bản tin ICT 4/10: Vietnamobile, Viettel, MobiFone, VinaPhone đã sẵn sàng đổi mạng giữ nguyên số từ 1/1/2018

Công nghệ

Nhóm PV 19:00 04/10/2017

Vietnamobile sẽ thử nghiệm chuyển mạng giữ số vào tháng 11/2017; Viettel lại đề nghị được mượn tần số 2.6 GHz để cung cấp 4G chất lượng tốt là những tin chính trong bản tin ICT ngày 4/10.