Bitcoin là nguyên nhân bùng nổ mã độc tống tiền

Công nghệ

Nhóm PV 00:00 04/08/2017

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Founder của CyRadar, dù xuất hiện cách đây gần 30 năm nhưng Mã độc tống tiền (Ransomware) chỉ thực sự bùng nổ từ năm 2013 trở lại đây do hacker đã tận dụng sự xuất hiện của Bitcoin để thanh toán ẩn danh.