Bkav khẳng định Bphone 2017 "chất đến từng giờ" khi pin lên đến 2 ngày sử dụng

Công nghệ

PV 11:36 08/08/2017

Theo Bkav, Bphone 2017 có pin 2 ngày dùng thoải mái với mức độ sử dụng bình thường, còn người sử dụng rất nhiều thì thời lượng pin đáp ứng trong 1,5 ngày.