Điểm danh những điều hòa có Wi-Fi, điều khiển từ xa thông qua smartphone

Công nghệ

Anh Hùng 00:00 01/06/2018

Các sản phẩm của Gree, Samsung, LG, Fujiaire đều có thể đặt lịch tắt, mở, điều chỉnh nhiệt độ từ xa qua ứng dụng trên điện thoại.