Grab đóng bao nhiêu thuế ở Việt Nam?

Công nghệ

Theo VTC 17:00 30/11/2017

Trước thông tin không minh bạch trong nộp thuế, đại diện của Grab Việt Nam đã lên tiếng về nghĩa vụ nộp thuế của mình trong thời gian qua.