Khi tin giả tràn ngập mạng xã hội

Công nghệ

Theo VTC 00:00 10/09/2017

Trong những tháng đã qua của năm 2017, số vụ người bị lừa tiền, sức khỏe, thậm chí mất mạng do tin những thông tin giả trên mạng đạt mức cao hơn rất nhiều so với năm 2016.