Những điểm mới trên iPhone X "thu bé lại" trong video hơn 1 phút

Công nghệ

PV 02:13 13/09/2017

FaceID, tính năng sạc không dây hay 3D emoji... tất cả đều gói gọn trong video giới thiệu hơn 1 phút của Apple.