Rò rỉ về hình ảnh hoàn thiện của Galaxy Note 9

Công nghệ

PV 21:00 07/06/2018

Để chuẩn bị ra mắt vào tháng 8 thì hiện các thiết kế tổng thể của Note 9 đã hoàn thiện và bắt đầu đi vào sản xuất.