Thế giới đến ngày “tận thế” khi không có các ứng dụng của Apple

Công nghệ

11:15 06/06/2017

Trước khi bắt đầu bài trình bày của Tim Cook tại WWDC, Apple đã phát một video tưởng tượng ra một thế giới khi không còn những ứng dụng.