Vệ sinh Apple MacBook Pro trong phòng sạch của FPT Services

Công nghệ

Anh Hùng 15:41 30/06/2017

Vệ sinh Apple MacBook Pro được thực hiện trong môi trường phòng sạch tiêu chuẩn Class 1,000 và Class 10,000 (tương đương tiêu chuẩn vô khuẩn)