Các thí sinh Vietnam's Next Top Model 2017 ngã sấp mặt với thử thách bàn xoay và gió

Showbiz 360

pv 12:45 07/07/2017

Những tình tiếp trong tập tiếp theo của Vietnam's Next Top Model 2017.p