Huy Cung, Khắc Việt, Vương Anh lần lượt kiệt sức ngã gục ở nhiệm vụ cuối cùng

Showbiz 360

Sao nhập ngũ - QPVN 00:00 08/09/2017

Sau những thử thách khắc nghiệt, đến nhiệm vụ cuối cùng trước khi rời quân ngũ cả 3 người khá khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.