Ngoài rạp xem gì: Sau Annabelle, IT hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến người xem "hết hồn"

Showbiz 360

Anh Hùng - Phương Dung 00:00 08/09/2017

Ég Man Þig, IT, Wind River, Shark Terror là một trong những ứng cử viên nặng ký sẽ ra rạp vào nửa đầu tháng 9 này.