Tuần này xem gì: "Vẽ đường cho yêu chạy" đọ sức cùng "Cô gái đến từ hôm qua"

Showbiz 360

Vân Trang - Anh Hùng 21:30 01/08/2017

Những chương trình TV Show trong tuần như Ca sĩ giấu mặt, The Face... hay những bộ phim như Vẽ đường cho yêu chạy, Cô gái đến từ hôm qua là những gợi ý trong Tuần này xem gì.