Vừa cười Thùy Dương xong, Cao Thiên Trang lập tức bị Nam Trung chỉnh đốn

Showbiz 360

VietNam's Next Top Model 18:00 31/08/2017

Ở thử thách quay TVC ở tập 11, Cao Thiên Trang không thể nhịn cười khi Thùy Dương đọc sai slogan của nhãn hàng.