Catalonia chính thức tuyên bố tách khỏi Tây Ban Nha

Thế giới

Theo VTC 11:42 28/10/2017

Sau một cuộc bỏ phiếu kín, các nghị sĩ ly khai trong nghị viện Catalonia đã thông qua tuyên bố độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha.