Độc đáo dịch vụ “gọi toilet” như gọi Uber

Thế giới

Theo VTC 07:30 20/11/2017

Mong ước của cư dân hiện đại có thể “gọi” toilet di động đến “cứu nguy” khi cần kíp đã thành sự thật với dịch vụ Van-Go độc đáo tại Mỹ.