Lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Pháp

Thế giới

PV 15:00 14/07/2017

Cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysees có sự tham gia của gần 4.000 binh sĩ Pháp cùng nhiều chiến đấu cơ, xe tăng và thiết bị quân sự hiện đại.