Nếu sống được 1.000 năm nữa, con người sẽ như thế nào?

Thế giới

Hoàng Dung 13:30 25/07/2017

Trong 1000 năm tới, con người có thể hợp nhất với máy móc khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí là bất tử?