Nhà hàng Nhật Bản cho khỉ làm bồi bàn

Thế giới

Hoàng Dung 17:48 10/08/2017

Một nhà hàng tại Nhật Bản đã cho khỉ làm nhân viên bồi bàn và trả lương bằng chuối.