Nước Nga và bài học Cách mạng Tháng Mười

Thế giới

Theo VTC 00:00 08/11/2017

Dù Cách mạng Tháng Mười tại Liên Xô cũ đã diễn ra cách đây 100 năm nhưng những bài học nó để lại cho tới tận ngày hôm nay vẫn có những giá trị thiết thực.