Tiết lộ số tiền bác sỹ gốc Việt sẽ được nhận nếu thắng kiện United Airlines

Thế giới

Theo VTC 17:15 19/05/2017

Nếu kiện hãng United Airlines sau hành vi kéo lê mình ra khỏi máy bay và thắng, bác sĩ David Đào có thể sẽ được bồi thường hàng triệu USD.

Có thể bạn thích?