Triều Tiên coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn

Thế giới

Theo VTC 06:30 22/10/2017

Bình Nhưỡng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc sở hữu vũ khí hạt nhân và quyết tâm không phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.