Cán bộ được thăng chức cần phải “soi” bằng cấp

Thời sự 24h

Theo VTC 00:00 12/10/2017

Cử tri tại nhiều địa phương trên cả nước đều thống nhất quan điểm phải được cung cấp đầy đủ thông tin về bằng cấp, nhân thân của mỗi cá nhân được bổ nhiệm hay tự ứng cử vào các vị trí quan trọng.