Cắt điện, nước với những chung cư không phòng cháy

Thời sự 24h

Theo VTC 17:00 14/07/2017

Công an Tp.Hà Nội đã đề xuất phòng cảnh sát chữa cháy và UBND thành phố cắt điện, nước đối với toàn bộ những chung cư không đạt đủ các tiêu chí về PCCC.