Hai tử tù vượt ngục trại giạm của Bộ Công an như thế nào ?

Thời sự 24h

Theo VTC 20:33 16/09/2017

Kế hoạch vượt ngục của hai tử tù trốn trại tạm giam T16, Bộ Công an đã được chuẩn bị từ trước và bắt đầu từ 16h00 ngày 10/09.