Khi tòa án không vành móng ngựa

Thời sự 24h

Theo vtc 08:30 11/01/2018

Ý nghĩa của vành móng ngựa và việc thay đổi vành móng ngựa thành bục khai báo ở các phiên tòa xét xử từ năm 2018.

Có thể bạn thích?