Khiển trách “quan xã” phê xấu lý lịch dân

Thời sự 24h

Theo VTC 00:57 17/09/2017

Phó chủ tịch xã ở Hải Dương phê bình người dân trong sơ yếu lý lịch do chưa đóng tiền làm đường đã bị kỷ luật ở mức khiển trách.