Người Nhật đã “dạy” cho các công ty xăng dầu Việt Nam về cách tôn trọng khách hàng

Thời sự 24h

Phúc Man 18:30 12/10/2017

Là “kẻ” đến sau, tuy nhiên Công ty Xăng dầu Idemitsu Q8 đã dạy cho những đối thủ trong nước bằng sự chu đáo, lịch sự, và trung thực