Những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh

Thời sự 24h

Theo vtc 18:24 08/01/2018

Những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam.