Phạm Công Danh và bài học lớn ngành ngân hàng

Thời sự 24h

Theo vtc 10:00 11/01/2018

Hành vi thiết lập những bộ hồ sơ khống để vay tiền tiêu riêng của Phạm Công Danh là bài học lớn cho ngành ngân hàng Việt Nam