Sau bão là lũ: Miền Bắc, miền Trung lâm nguy

Thời sự 24h

Theo VTC 00:56 17/09/2017

Sau bão số 10, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa lớn đến rất lớn khiến lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào.