Sẽ kỷ luật nghiêm cán bộ găm, giữ tiền lẻ

Thời sự 24h

Theo vtc 11:04 04/02/2018

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý các cán bộ ngân hàng găm giữ tiền mới, tiền lẻ chỉ để phục vụ mục đích đối ngoại hoặc chỉ đổi cho cá nhân nhằm trục lợi.

Có thể bạn thích?