Tương lai nào cho những giáo viên 9 điểm 3 môn thi Đại học ?

Thời sự 24h

PV 00:00 11/08/2017

Nhiều phụ huynh lo ngại, với mỗi môn chỉ khoảng 3-4 điểm, dưới mức điểm trung bình, thì những sinh viên sư phạm sẽ dạy gì cho con em họ khi trở thành giáo viên trong tương lai?