Tỷ lệ kháng kháng sinh ở Việt Nam cao nhất thế giới

Thời sự 24h

Theo VTC 10:00 14/11/2017

Đây là một trong những thông tin được WHO nhấn mạnh trong Lễ phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm diễn ra vào sáng 13/11 tại Vĩnh Phúc. Đây cũng là sự kiện đầu tiên bắt đầu Tuần lễ nhận thức kháng sinh ở Việt Nam.